Ομιλία Χ. Σγουρομύτη σε Σεμινάριο Εθνολογίας με τίτλο "Τέχνη και κοινωνική μεταβολή. Ο Μιχαήλ Γούτος και το κοινωνικό πείραμα στη Μήθυμνα Λέσβου".