Ομιλία Χ. Σγουρομύτη με τίτλο "Ο λόγος για τον πολιτισμό. Σύντομη συμβολή στην κατανόηση του "πειράματος της Μήθυμνας" μέσα από την εμπλοκή των μεσοπολεμικών διανοούμενων στο πολιτικό πεδίο".