ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Τέχνης ΙΙ»

 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

με θέμα :

 

Όψεις καλλιτεχνικών δράσεων στη σύγχρονη τέχνη :

Ίχνη και άυλα κατάλοιπα

 

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα  17:30

στην Αίθουσα Υπόγειο Σινεμά

(Πειραιώς 256, Αγ. Ιωάννης Ρέντη)

 

Συμμετέχουν:

 

Κατερίνα Αθανασίου

Σύλβια Σολακίδη

Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος

Εικαστικών Τεχνών

Α.Σ.Κ.Τ.

Απόφοιτος Τμήματος

Θεωρίας και Ιστορίας

της Τέχνης Α.Σ.Κ.Τ.

 

 

Βάνα Βερροιοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της

Τέχνης (Α.Σ.Κ.Τ. & Université Paris VIII)

Υπότροφος στο πλαίσιο της Πράξης :

 

«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΑΣΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους