Αισθήσεις και κινηματογράφος

  

Ομιλία της


Ελευθερίας Αστρινάκη

Υποψ. διδάκτορος του τμήματος ΘΙΣΤΕ

Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ

 

την

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011, 15:00

 στο πλαίσιο και στο χώρο του

Μεταπτυχιακού  Εικαστικών Τεχνών (ΜΕΤ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πειραιώς 256, Αθήνα

LOGO